Privacy Policy

Stichting Mooie Mensen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website  stichtingmooiemensen.nl) van Stichting Mooie Mensen.. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Mooie Mensen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

Stichting Mooie Mensen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Mooie Mensen uw persoonsgegevens?

Stichting Mooie Mensen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van donateurs, vrijwilligers en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);

Stichting Mooie Mensen verwerkt persoonsgegevens via onder andere het contactformulier, de website en de mailing.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Mooie Mensen?

Stichting Mooie Mensen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens;
 • Gifthistorie;

Stichting Mooie Mensen verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Mooie Mensen stuurt een nieuwsbrief naar onze donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen van wie het e-mailadres bekend is. Om hen geïnformeerd te houden over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Via de mail kunt u ons contacteren om afgemeld te worden van de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen

Stichting HandicapNederland bewaart uw persoonsgegevens.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door niet te klikken op “Accepteer” onder aan de website in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen. Meer informatie over hoe u er voor kunt zorgen dat de gegevens niet verzameld en gebruikt kunnen worden verwijzen wij u door naar de website van Your Online Choices.

Noodzakelijk/functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:…

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde (social) media- en analysepartners.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken.

Wijziging Privacy Statement

Stichting Mooie Mensen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Stichting Mooie Mensen raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.