Disclaimer

Wij vinden het belangrijk om alle rechten en plichten van Stichting Mooie Mensen in kaart te brengen.

Disclaimer
De merknaam Stichting Mooie Mensen en de daarbij behorende website stichtingmooiemensen.nl is eigendom van Stichting Mooie Mensen. Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Gebruik website
Stichting Mooie Mensen sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Wijzigingen aan de website
Stichting Mooie Mensen mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Mooie Mensen geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Gebruik van informatie
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Mooie Mensen. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Mooie Mensen.